Hopp til innholdet

Førstehjelp / hjertestarter

Tilfredsstiller din bedrift arbeidstilsynets krav til opplæring i førstehjelp? https://www.arbeidstilsynet.no/tema/personlig-verneutstyr/forstehjelpsutstyr

ESS tilbyr førstehjelpskurs som vil hjelpe deg med å utvikle ferdighetene dine i å håndtere nødsituasjoner og potensielt redde liv. Våre kurs vil gi deg kunnskap om grunnleggende førstehjelps teknikker og vil gi deg selvtillit til å håndtere kritiske situasjoner.

  Vi er opptatt av å levere et produkt som tilfredsstiller nasjonale retningslinjer og anbefalt innhold.

  Alle våre instruktører er godkjente via NRR (Norsk Resuscitasjonsråd), NFR (Norsk Førstehjelpsråd), har lang erfaring og oppdatert på det nyeste innen god førstehjelp.

  Vi tilbyr fleksible kursplaner for å passe dine behov, enten du ønsker en enkeltstående økt eller et mer omfattende kurs over flere dager. Vi kan også tilpasse kurset for å møte spesifikke behov eller krav fra din bedrift eller organisasjon.

  NX Witness
  Les mer...
  VCA Technology
  Les mer...
  Smart Tracking
  Les mer...
  ANPR Adgang
  Les mer...

  Førstehjelpskurs

  Våre kurs instruktører er høyt kvalifiserte og har lang erfaring innen førstehjelp. De vil veilede deg gjennom øvelser og simuleringer som vil gi deg praktisk erfaring i førstehjelpssituasjoner. Vi tilbyr både grunnleggende og avanserte kurs for å dekke alle nivåer av erfaring og behov.

  • Identifisere og håndtere ulike typer nødsituasjoner
  • Gi livreddende førstehjelp i tilfelle av skader, ulykker eller sykdom
  • Bruke hjertestarter og utføre hjerte- og lungeredning
  • Behandle vanlige skader som kutt, brannsår, brudd og forstuinger
  • Stabilisere pasienter før ambulanse ankommer
  • Bruk av hjertstarter og annet nødvendig utstyr

  Hvorfor ha en hjertestarter og riktig kompetanse?

  2 av 3 dødsfall på jobben skyldes hjertestans. Hjertestans rammer
  unge som gamle og man vet aldri når tilfellet inntreffer.

  Ved en hjertestans har man bevissthet i ca 10 sekunder, og sjansen
  for å overleve reduseres med ca 10% for hvert minutt som går.

  Risikoen for permanent hjerneskade er stor etter ca 3-4 minutter,
  og dødsfall etter ca 10 minutter.

  Det er viktig å handle raskt, og at man har kompetanse til å
  gjennomføre riktig hjerte- og lungeredning.

  Dersom man også har en hjertestarter tilgjengelig, og får startet
  behandlingen inne 3 minutter, så kan så mange som 70% overleve
  hjertestansen.

  Beredskap

  Vi har kvalitetsprodukter du kan stole på i krevende situasjoner som er utviklet av fagfolk
  innen beredskap, redning og sikkerhet.

  • Førstehjelps koffert med utstyr tilpasset den enkelte bedrift/organisasjon/idrettslag.
  • Isposer
  • Øyeskyller
  • Burn gel
  • Evakuering